Kullanım Şartları (Türkçe versiyonu)

Madde 1 (Genel kurallar)

 1. Bu Kullanım Koşulları, bu web sitesi tarafından bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin kullanım koşullarını düzenler.
 2. Kullanıcılar bu hizmeti bu şartlara uygun olarak kullanacaklardır.

Madde 2 (Uygula)

 1. Bu Koşullar, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Kullanıcı ile Web Sitesi arasındaki herhangi bir ilişki için geçerli olacaktır.
 2. Bu web sitesi, bu şartlara ek olarak bireysel kurallar oluşturabilir.
 3. Münferit hükümler, bu Koşulların bir parçasını oluşturur.
 4. Bu sözleşmenin hükümleri münferit hükümlerin hükümleriyle çelişirse, münferit hükümlerde aksi belirtilmedikçe münferit hükümlerin hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 3 (Yasaklamalar)

 1. Kullanıcılar bu hizmeti kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapmamalıdır:
  1. Kanun ve yönetmeliklere veya kamu düzeni ve ahlakına aykırı fiiller
  2. Suç teşkil eden fiillerle ilgili fiiller
  3. Bu hizmetin içeriği gibi, bu hizmete dahil olan telif haklarını, ticari marka haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eylemler
  4. Bu web sitesinin, diğer kullanıcıların veya diğer üçüncü taraf sunucularının veya ağlarının işleyişini yok eden veya engelleyen eylemler
  5. Bu hizmet tarafından elde edilen bilgilerin ticari kullanım yasası
  6. Bu web sitesinin hizmetlerinin işleyişine müdahale edebilecek eylemler
  7. Yetkisiz erişim veya buna yönelik girişimler
  8. Diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgi toplama eylemleri
  9. Bu hizmeti yetkisiz amaçlar için kullanma eylemleri
  10. Bu hizmetin diğer kullanıcılarına veya diğer üçüncü taraflara dezavantaj, zarar veya rahatsızlık veren eylemler
  11. Diğer kullanıcıları taklit eden eylemler
  12. Bu web sitesinin izin vermediği Hizmetlerde reklam veya ticari faaliyetler
  13. Tanımadığınız karşı cinsle tanışmayı amaçlayan eylemler
  14. Bu sitedeki hizmetlerle bağlantılı olarak anti-sosyal güçlere doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayan eylemler
  15. Bu web sitesinin uygunsuz bulduğu diğer eylemler

Madde 4 (Bu hizmetin verilmesinin askıya alınması vb.)

 1. Bu web sitesi, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana geldiğini tespit ederse, kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın bu hizmetin tamamının veya bir kısmının sağlanmasını askıya alabilir.
  1. Bu hizmetle ilgili bilgisayar sisteminin bakım denetimi veya güncellemesi yapılırken
  2. Deprem, yıldırım, yangın, elektrik kesintisi veya doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle bu hizmetin sağlanması zorlaştığında
  3. Bir bilgisayar veya iletişim hattı bir kaza nedeniyle durduğunda
  4. Ayrıca, bu web sitesi bu hizmeti sağlamanın zor olduğunu tespit ederse
 2. Bu web sitesi, bu hizmetin sağlanmasının askıya alınması nedeniyle kullanıcının veya üçüncü bir kişinin uğradığı herhangi bir dezavantaj veya zarardan sorumlu tutulamaz.

Madde 5 (Kullanım kısıtlamaları ve kayıt iptali)

 1. Bu web sitesi, bu hizmetin kullanımını tamamen veya kısmen kısıtlar veya kullanıcının aşağıdakilerden herhangi birinin kapsamına girmesi durumunda önceden bildirimde bulunmaksızın kullanıcı olarak kaydını iptal eder.
  1. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün ihlali
  2. Kaydedilen konunun yanlış olduğu ortaya çıktığında
  3. Ücretler gibi ödeme yükümlülüklerinin temerrüde düşmesi durumunda
  4. Belirli bir süre bu siteden iletişime geçilmezse
  5. Bu hizmet son kullanımdan itibaren belirli bir süre kullanılmadığında
  6. Ayrıca, bu web sitesi bu hizmetin kullanımının uygun olmadığına karar verdiğinde
 2. Bu web sitesi, bu şartlara dayanarak bu web sitesi tarafından gerçekleştirilen eylemlerden dolayı kullanıcılara verilen herhangi bir zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Madde 6 (Sorumluluk Reddi)

 1. Bu web sitesi, açıkça veya zımnen, Hizmetlerin hatasız olduğunu garanti etmez.
 2. Bu web sitesi, hizmet nedeniyle kullanıcıya verilen herhangi bir zarar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ancak, Hizmet için Web Sitesi ile kullanıcı arasındaki sözleşmenin Tüketici Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenen bir tüketici sözleşmesi olması durumunda bu sorumluluk reddi geçerli değildir.
 3. Bu web sitesi, bu web sitesinin kusuru veya ihmali (ağır ihmal hariç) nedeniyle kullanıcılara verilen zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Bu internet sitesinde, ihmal veya ihmal (ağır ihmal hariç) nedeniyle kullanıcılara verilen zararların tazmini, zararın meydana geldiği ayda alınan kullanım ücreti tutarı ile sınırlıdır.
 5. Bu web sitesi, bu hizmetle ilgili olarak siz ve diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar arasında meydana gelen herhangi bir işlemden, iletişimden veya ihtilaftan sorumlu değildir.

Madde 7 (Hizmet içeriklerinin değiştirilmesi vb.)

 1. Bu web sitesi, kullanıcıya haber vermeden bu hizmetin içeriğini değiştirebilir veya bu hizmeti sunmayı durdurabilir ve bu nedenle kullanıcıya verilen zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Madde 8 (Hizmet Koşullarının Değiştirilmesi)

 1. Web Sitesi, gerekli gördüğü takdirde Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Koşulları dilediği zaman değiştirebilir. Ayrıca işbu sözleşme değiştirildikten sonra bu hizmetten yararlanmaya başlanması halinde kullanıcı değişen sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Madde 9 (Kişisel bilgilerin işlenmesi)

 1. Bu web sitesi, bu hizmetin kullanımıyla elde edilen kişisel bilgileri, bu web sitesinin “Gizlilik Politikası”na uygun şekilde işleyecektir.

Madde 10 (Bildirim veya iletişim)

 1. Kullanıcı ile bu web sitesi arasındaki bildirim veya iletişim, bu web sitesinde belirtilen yöntemle yapılacaktır.
 2. Bu web sitesi, şu anda kayıtlı olan kişinin geçerli olduğunu kabul eder ve bu kişiyi bilgilendirir veya bu kişiyle iletişim kurar. Bunlar, bildirim veya iletişim anında ulaşmış kabul edilecektir.

Madde 11 (Hak ve yükümlülüklerin devri yasağı)

 1. Kullanıcı, kullanım sözleşmesi kapsamındaki statüsünü veya bu sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini, bu web sitesinin önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye devredemez veya rehin veremez.

Madde 12 (Geçerli yasa ve yargı yetkisi)

 1. Bu sözleşmenin yorumlanmasında bu sitenin işletmecisinin merkezinin bulunduğu ülke hukuku geçerli olacaktır.
 2. Hizmetlerle ilgili bir anlaşmazlık durumunda, web sitesi operatörünün bulunduğu yeri yöneten mahkeme kullanılacaktır.

“Hizmet Listesi”ya taşıyın. (Dahili bağlantı & Türkçe versiyonu)