Gizlilik Politikası (Türkçe versiyonu)

Madde 1 (Genel kurallar)

 1. Bu web sitesi aşağıdaki gizlilik politikasını oluşturur.
 2. Bu web sitesi bir kişisel bilgi koruma sistemi oluşturur.
 3. Bu web sitesi, tüm çalışanları kişisel bilgilerin korunmasının önemi konusunda bilinçlendirerek ve kapsamlı önlemler uygulayarak kişisel bilgilerin korunmasını teşvik eder.

Madde 2 (Kişisel bilgilerin yönetimi)

 1. Bu web sitesi, kişisel bilgilerinizi doğru ve güncel tutmaya çalışmaktadır.
 2. Bu web sitesi, kişisel bilgilere yetkisiz erişimi, hasarı, tahrifatı ve sızıntıyı önlemek için aşağıdakileri yapar.
  1. Güvenlik sistemlerinin bakımı ve yönetimi
  2. Kapsamlı çalışan eğitimi gibi gerekli önlemleri alın
  3. Güvenlik önlemlerini uygulayın ve kişisel bilgileri sıkı bir şekilde yönetin

Madde 3 (Kişisel bilgilerin kullanım amacı)

 1. Müşterilerden alınan kişisel bilgiler, bu web sitesinden yanıt olarak e-postalar ve materyaller, iş rehberliği ve sorular göndermek için kullanılacaktır.

Madde 4 (Kişisel bilgilerin üçüncü kişilere açıklanması ve sağlanması yasağı)

 1. Bu web sitesi, müşterilerden alınan kişisel bilgileri uygun şekilde yönetir ve kişisel bilgileri aşağıdaki durumlar dışında üçüncü şahıslara ifşa etmez.
  1. müşteri onayı ile
  2. Müşterilerin istediği hizmetleri yerine getirmek için işbirliği yapılan firmalara bilgi verirken
  3. Yasa gereği ifşa gerektiğinde

Madde 5 (Kişisel Bilgi Güvenliği Tedbirleri)

 1. Bu web sitesi, kişisel bilgilerin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan tüm güvenlik önlemlerini almıştır.

Madde 6 (Kişinin kişisel bilgilerinin sorgulanması, düzeltilmesi ve silinmesi)

 1. Kişisel bilgilerinizi sorgulamak, düzeltmek veya silmek isterseniz, sizin gerçek kişi olduğunuzu onayladıktan sonra bu web sitesine yanıt vereceğiz.

Madde 7 (Yasalara ve normlara uyulması ve gözden geçirilmesi)

 1. Bu internet sitesi, bu internet sitesinde tutulan kişisel bilgilerle ilgili olarak merkezin bulunduğu ülkenin yasalarına ve normlarına uyacaktır.
 2. Bu web sitesi, bu politikanın içeriğini uygun şekilde gözden geçirecek ve onu iyileştirmeye çalışacaktır.

“Hizmet Listesi”ya taşıyın. (Dahili bağlantı & Türkçe versiyonu)