Patakaran sa Privacy (Tagalog version)

Artikulo 1 (Mga pangkalahatang tuntunin)

 1. Itinatag ng website na ito ang sumusunod na patakaran sa privacy.
 2. Ang website na ito ay bumubuo ng isang sistema ng proteksyon ng personal na impormasyon.
 3. Itinataguyod ng website na ito ang proteksyon ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng pagpapaalam sa lahat ng empleyado sa kahalagahan ng proteksyon ng personal na impormasyon at sa pamamagitan ng masusing pagpapatupad ng mga hakbang.

Artikulo 2 (Pamamahala ng personal na impormasyon)

 1. Ang website na ito ay nagsusumikap na panatilihing tumpak at napapanahon ang iyong personal na impormasyon.
 2. Ginagawa ng website na ito ang sumusunod upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access, pinsala, palsipikasyon, at pagtagas ng personal na impormasyon.
  1. Panatilihin at pamahalaan ang mga sistema ng seguridad
  2. Gumawa ng mga kinakailangang hakbang tulad ng masusing pagsasanay sa empleyado
  3. Magpatupad ng mga hakbang sa seguridad at mahigpit na pamahalaan ang personal na impormasyon

Artikulo 3 (Layunin ng paggamit ng personal na impormasyon)

 1. Ang personal na impormasyong natanggap mula sa mga customer ay gagamitin para sa pagpapadala ng mga e-mail at materyales bilang tugon mula sa website na ito, gabay sa negosyo at mga katanungan.

Artikulo 4 (Pagbabawal sa pagsisiwalat at pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido)

 1. Ang website na ito ay maayos na namamahala ng personal na impormasyong natanggap mula sa mga customer at hindi nagbubunyag ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido maliban sa mga sumusunod na kaso.
  1. Sa pahintulot ng customer
  2. Kapag nagsisiwalat sa mga kumpanyang nakikipagtulungan upang maisagawa ang mga serbisyong ninanais ng mga customer
  3. Kapag ang pagsisiwalat ay kinakailangan ng batas

Artikulo 5 (Mga Panukala sa Seguridad ng Personal na Impormasyon)

 1. Ginawa ng website na ito ang lahat ng posibleng hakbang sa seguridad upang matiyak ang katumpakan at seguridad ng personal na impormasyon.

Artikulo 6 (Pagtatanong, pagwawasto at pagtanggal ng personal na impormasyon ng tao)

 1. Kung nais mong magtanong, itama, o tanggalin ang iyong personal na impormasyon, tutugon kami sa website na ito pagkatapos makumpirma na ikaw ang indibidwal.

Artikulo 7 (Pagsunod at pagsusuri ng mga batas at pamantayan)

 1. Ang website na ito ay susunod sa mga batas at pamantayan ng bansa kung saan matatagpuan ang punong tanggapan hinggil sa personal na impormasyong hawak ng website na ito.
 2. Susuriin ng website na ito ang nilalaman ng patakarang ito kung naaangkop at magsisikap na mapabuti ito.

Ilipat sa “Listahan ng Serbisyo”. (Internal na link & Tagalog version)