นโยบายการจัดการเว็บไซต์ (เวอร์ชั่นภาษาไทย)

ข้อ 1 (ผู้ประกอบการ)

 1. ผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้คือ “โอสาว่าเอ็มไพร์กรุ๊ป”

ข้อ 2 (วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน)

 1. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเว็บไซต์นี้คือเพื่อให้บริการที่หลากหลายและสนับสนุนผู้คนและสังคมของพวกเขาทั่วโลก

ข้อ 3 (เป้าหมายการดำเนินงาน)

 1. เป้าหมายการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้คือการตระหนักและรักษาเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและสมบูรณ์แบบเพื่อจุดประสงค์ในการ “ให้บริการทุกประเภทสำหรับทุกคนในโลก”

ข้อ 4 (สิ่งที่เว็บไซต์นี้ทำเพื่อผู้ใช้)

 1. (การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (UCD)) เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองผู้ใช้จากมุมมองของลูกค้า
 2. (เพื่อการกุศล) เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้และสังคม
 3. (คุณภาพของไซต์) เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์คุณภาพสูง
  1. เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายที่จะเป็นเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทบ่อยครั้ง
  2. เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลคุณภาพสูง
  3. เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีการออกแบบที่ดี
  4. เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
  5. เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่เพรียวบางโดยไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน
  6. เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานได้
 4. (การออกแบบสากล) เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือเพศที่มีความพิการ
  1. เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างยุติธรรม
  2. เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีอิสระสูงสำหรับผู้ใช้ในการใช้งาน
  3. เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย
  4. เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สามารถเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นได้ทันที
  5. เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เว็บไซต์มีการออกแบบที่ไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรืออันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจ
  6. เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือใช้แรงมากเกินไป
  7. เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์มีขนาดและพื้นที่ใช้งานใกล้เคียงกัน
 5. (มาตรฐานสากล) เว็บไซต์นี้มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ทุกคนดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าในหลายประเทศ
  2. ลูกค้าในหลายภูมิภาค
  3. ลูกค้าในหลายภาษา
  4. ลูกค้าหลากหลายเพศ
  5. ลูกค้าหลายวัย
  6. ลูกค้าหลากหลายอาชีพ
  7. ลูกค้าในหลายบทบาท
  8. ลูกค้าในหลายสถานการณ์
 6. (Usability) เว็บไซต์นี้มุ่งให้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้
 7. (Accessibility) เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
 8. (ประสิทธิภาพของไซต์) เว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีความเร็วในการแสดงผลสูง

ข้อ 5 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

 1. เว็บไซต์นี้พยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ดำเนินการหรือสัญญาว่าจะปรับปรุงข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้
 2. โปรดทราบว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดเสมอไป
 3. เว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์หรือปัญหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 4. ขึ้นอยู่กับการสื่อสารของผู้ใช้หรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ ไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งแตกต่างจากที่เราตั้งใจไว้

ข้อ 6 (เนื้อหาที่ไม่ได้โพสต์บนเว็บไซต์นี้)

 1. โดยหลักการแล้ว เว็บไซต์นี้จะไม่โพสต์เนื้อหาต่อไปนี้
  1. เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธีมของเว็บไซต์หรือบทความนี้
  2. เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  3. เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย
  4. เนื้อหาที่ถูกตัดสินว่านำไปสู่การกระทำความผิดทางอาญา ฯลฯ
  5. เนื้อหาที่ให้ร้ายผู้อื่น องค์กรอื่น บริษัทอื่น ฯลฯ
  6. เนื้อหาที่ตัดสินว่าทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด

ข้อ 7 (เกี่ยวกับลิขสิทธิ์)

 1. ห้ามใช้หรือคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ 8 (เกี่ยวกับคุกกี้)

 1. เว็บไซต์นี้อาจใช้คุกกี้ในบางหน้า
 2. คุกกี้เป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถอ่านข้อมูลได้เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมไซต์อีกครั้ง และเป็นข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้และจัดเก็บไว้ เมื่อทำเช่นนี้ คุณสามารถละเว้นรายการที่ต้องป้อนเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์นี้อีกครั้ง
 3. คุกกี้สามารถปิดใช้งานได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

ข้อ 9 (เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมโยง)

 1. เกี่ยวกับลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้
  1. โดยหลักการแล้ว คุณมีอิสระที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ยอมรับลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
   1. เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
   2. เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมาย
   3. เนื้อหาที่ใส่ร้ายเว็บไซต์นี้และบริษัทในเครือ
   4. เนื้อหาที่สามารถตัดสินได้อย่างเป็นกลางว่าสร้างความเสียหายต่อคุณค่าของเว็บไซต์นี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. โปรดทราบว่าเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อเชื่อมโยงไปยังแต่ละหน้า
 2. ลิงค์จากเว็บไซต์นี้
  1. ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ของเรา และเนื้อหาไม่รับประกันหรืออนุมัติโดยเว็บไซต์นี้
  2. เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สาม
  3. เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เราจะถือว่าคุณเข้าใจข้างต้น
 3. โปรดละเว้นจากข้อกำหนดที่ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมอยู่ในไซต์ต้นทางของลิงค์โดยเฟรม

ย้ายไปที่ “รายการบริการ” (ลิงค์ภายใน & เวอร์ชั่นภาษาไทย)