Polityka prywatności (Wersja polska)

Artykuł 1 (Zasady ogólne)

 1. Ta strona internetowa ustanawia następującą politykę prywatności.
 2. Ta strona internetowa buduje system ochrony danych osobowych.
 3. Ta witryna internetowa promuje ochronę danych osobowych poprzez uświadomienie wszystkim pracownikom znaczenia ochrony danych osobowych i dokładne wdrożenie środków.

Artykuł 2 (Zarządzanie danymi osobowymi)

 1. Ta witryna internetowa dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne.
 2. Ta witryna internetowa ma na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, uszkodzeniu, fałszowaniu i wyciekowi danych osobowych.
  1. Utrzymanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  2. Podejmij niezbędne środki, takie jak gruntowne szkolenie pracowników
  3. Wdrażaj środki bezpieczeństwa i ściśle zarządzaj danymi osobowymi

Artykuł 3 (Cel wykorzystania danych osobowych)

 1. Dane osobowe otrzymane od klientów będą wykorzystywane do wysyłania e-maili i materiałów jako odpowiedzi z tej strony internetowej, wskazówek biznesowych i pytań.

Artykuł 4 (Zakaz ujawniania i przekazywania danych osobowych osobom trzecim)

 1. Ta witryna właściwie zarządza danymi osobowymi otrzymanymi od klientów i nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków.
  1. Za zgodą klienta
  2. Przy ujawnianiu firmom współpracującym w celu realizacji usług pożądanych przez klientów
  3. Kiedy ujawnienie jest wymagane przez prawo

Artykuł 5 (Środki bezpieczeństwa danych osobowych)

 1. Ta strona internetowa podjęła wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Artykuł 6 (Zapytanie, poprawianie i usuwanie danych osobowych osoby)

 1. Jeśli chcesz zapytać, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe, odpowiemy na tę witrynę po potwierdzeniu, że jesteś osobą fizyczną.

Artykuł 7 (Przestrzeganie i przegląd praw i norm)

 1. Ta strona internetowa będzie zgodna z prawami i normami kraju, w którym znajduje się główna siedziba, w zakresie danych osobowych przechowywanych na tej stronie.
 2. Ta witryna dokona przeglądu treści niniejszej polityki w razie potrzeby i podejmie starania, aby ją ulepszyć.

Przejdź do „Lista usług”. (Link wewnętrzny & Wersja polska)