Personvernerklæring (Norsk versjon)

Artikkel 1 (Generelle regler)

 1. Denne nettsiden etablerer følgende personvernpolicy.
 2. Denne nettsiden bygger et system for beskyttelse av personopplysninger.
 3. Denne nettsiden fremmer beskyttelse av personopplysninger ved å gjøre alle ansatte oppmerksomme på viktigheten av beskyttelse av personopplysninger og ved å gjennomføre grundige tiltak.

Artikkel 2 (Administrasjon av personopplysninger)

 1. Denne nettsiden streber etter å holde din personlige informasjon nøyaktig og oppdatert.
 2. Denne nettsiden gjør følgende for å forhindre uautorisert tilgang, skade, forfalskning og lekkasje av personlig informasjon.
  1. Vedlikeholde og administrere sikkerhetssystemer
  2. Ta nødvendige tiltak som grundig opplæring av ansatte
  3. Implementer sikkerhetstiltak og administrer personlig informasjon strengt

Artikkel 3 (Formål med å bruke personopplysninger)

 1. Personopplysningene som mottas fra kunder vil bli brukt til å sende e-post og materiale som svar fra denne nettsiden, forretningsveiledning og spørsmål.

Artikkel 4 (Forbud mot utlevering og utlevering av personopplysninger til tredjeparter)

 1. Denne nettsiden administrerer personlig informasjon mottatt fra kunder på riktig måte og avslører ikke personlig informasjon til tredjeparter bortsett fra i følgende tilfeller.
  1. Med kundens samtykke
  2. Ved utlevering til samarbeidende selskaper for å utføre de tjenestene kundene ønsker
  3. Når offentliggjøring er lovpålagt

Artikkel 5 (Sikkerhetstiltak for personopplysninger)

 1. Denne nettsiden har tatt alle mulige sikkerhetstiltak for å sikre nøyaktigheten og sikkerheten til personlig informasjon.

Artikkel 6 (Forespørsel, retting og sletting av personopplysninger om personen)

 1. Hvis du ønsker å spørre, korrigere eller slette din personlige informasjon, vil vi svare på denne nettsiden etter å ha bekreftet at du er den enkelte.

Artikkel 7 (Overholdelse og gjennomgang av lover og normer)

 1. Denne nettsiden vil overholde lovene og normene i landet der hovedkontoret er lokalisert angående personopplysningene som denne nettsiden har.
 2. Denne nettsiden vil gjennomgå innholdet i denne policyen etter behov og forsøke å forbedre den.

Gå til “Tjenesteliste”. (Intern lenke & Norsk versjon)