Websitebeheerbeleid (Nederlandse versie)

Artikel 1 (Vervoerder)

 1. De exploitant van deze website is “Osawa-Rijk Groep”.

Artikel 2 (Operationeel doel)

 1. Het doel van het beheer van deze website is om verschillende diensten aan te bieden en mensen en hun samenlevingen over de hele wereld te ondersteunen.

Artikel 3 (Operationeel doel)

 1. Het operationele doel van deze website is het realiseren en onderhouden van een perfecte en ideale website met als doel “allerlei diensten te verlenen voor alle mensen in de wereld”.

Artikel 4 (Wat deze website doet voor Gebruikers)

 1. (User-centered design (UCD)) Deze website beoogt een website te realiseren die Gebruikers tevreden stelt vanuit het oogpunt van de klant.
 2. (Filantropie) Deze website beoogt een website te realiseren die het welzijn van Gebruikers en de samenleving bevordert.
 3. (Sitekwaliteit) Deze website beoogt een website van hoge kwaliteit te realiseren.
  1. Deze website streeft ernaar een website te zijn die regelmatig wordt bijgewerkt.
  2. Deze website beoogt een website te realiseren die kwalitatief hoogwaardige informatie verschaft.
  3. Deze website beoogt een website te realiseren met een goed design.
  4. Deze website beoogt een website te realiseren die het gemakkelijk maakt om de gewenste informatie te vinden.
  5. Deze website beoogt een slanke website te realiseren zonder onnodige of dubbele informatie.
  6. Deze website beoogt een functionele website te zijn.
 4. (Universeel ontwerp) Deze website beoogt een website te zijn die gemakkelijk is voor alle mensen, ongeacht leeftijd of geslacht, met een handicap.
  1. Deze website streeft ernaar een website te zijn die iedereen eerlijk kan gebruiken.
  2. Deze website beoogt een website te realiseren met een hoge mate van vrijheid voor Gebruikers in het gebruik.
  3. Deze website streeft ernaar een gebruiksvriendelijke en intuïtieve website te zijn.
  4. Deze website beoogt een website te realiseren waarop de benodigde informatie direct te begrijpen is.
  5. Deze website beoogt een website te realiseren met een ontwerp dat niet onbedoeld tot fouten of gevaren leidt.
  6. Deze website beoogt een website te realiseren die comfortabel gebruikt kan worden zonder een onredelijke houding of sterke kracht.
  7. Met deze website wordt beoogd een website te realiseren met afmetingen en ruimte die dicht bij elkaar gebruikt kunnen worden.
 5. (Wereldwijde standaard) Deze website beoogt een website te realiseren die nauwkeurig en eerlijk informatie verspreidt naar alle volgende Gebruikers.
  1. Klanten in vele landen
  2. Klanten in vele regio’s
  3. Klanten in vele talen
  4. Klanten van vele geslachten
  5. Klanten van vele leeftijden
  6. Klanten van vele beroepen
  7. Klanten in vele rollen
  8. Klanten in veel situaties
 6. (Usability) Deze website beoogt een website te zijn die voor Gebruikers gemakkelijk te gebruiken is.
 7. (Toegankelijkheid) Deze website beoogt een website te realiseren die het voor Gebruikers gemakkelijk maakt om toegang te krijgen tot de informatie die zij zoeken.
 8. (Site performance) Deze website beoogt een website te realiseren met een hoge weergavesnelheid.

Artikel 5 (Disclaimer)

 1. Deze website stelt alles in het werk om de juistheid van de informatie op deze website te waarborgen. We verbinden ons er echter niet toe en beloven niet om de informatie op deze website bij te werken.
 2. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet altijd wordt weerspiegeld in de meest recente informatie.
 3. Deze website kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of gewijzigd vanwege serveronderhoud of problemen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.
 4. Afhankelijk van de communicatie- of computeromgeving van de gebruiker, kan deze site mogelijk niet normaal worden gebruikt, in tegenstelling tot de bedoeling.

Artikel 6 (Inhoud niet op deze website geplaatst)

 1. Deze website zal in principe de volgende inhoud niet plaatsen.
  1. Inhoud die niets te maken heeft met het thema van deze website of dit artikel
  2. Inhoud die aanstootgevend is voor de openbare orde en goede zeden
  3. Inhoud die in strijd is met de wet
  4. Inhoud waarvan wordt aangenomen dat deze leidt tot criminele handelingen, enz.
  5. Inhoud die anderen, andere organisaties, andere bedrijven, enz. belastert.
  6. Inhoud waarvan wordt aangenomen dat deze misleidend is voor gebruikers

Artikel 7 (Over auteursrecht)

 1. Ongeoorloofd gebruik of kopiëren van alle inhoud die op deze website is geplaatst, is verboden.

Artikel 8 (Over cookies)

 1. Deze website kan op sommige pagina’s cookies gebruiken.
 2. Een cookie is een mechanisme waarmee een bezoeker van een website de gegevens kan lezen wanneer hij de site opnieuw bezoekt, en is dat de gegevens van de server naar de pc van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Hierdoor kunt u de items weglaten die moeten worden ingevoerd wanneer u deze site opnieuw bezoekt.
 3. Cookies kunnen worden uitgeschakeld in uw browserinstellingen.

Artikel 9 (Over de koppelingsmethode)

 1. Over de link naar deze website
  1. In principe staat het u vrij om naar deze website te linken. We accepteren echter geen links van websites die de volgende inhoud bevatten.
   1. Inhoud die aanstootgevend is voor de openbare orde en goede zeden
   2. Inhoud die in strijd is met de wet
   3. Inhoud die deze website en zijn gelieerde ondernemingen belastert
   4. Inhoud waarvan objectief kan worden geoordeeld dat deze de waarde van deze website en zijn verbonden partijen schaadt
  2. Houd er rekening mee dat de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of verloren gaat bij koppelingen naar afzonderlijke pagina’s.
 2. Links van deze website
  1. De links van deze website naar sites van derden zijn bedoeld voor het gemak van onze gebruikers en de inhoud wordt niet gegarandeerd of goedgekeurd door deze website.
  2. Deze website is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met de inhoud van de site van derden of het gebruik van de site van derden.
  3. Wanneer u de gelinkte site van derden gebruikt, gaan we ervan uit dat u het bovenstaande begrijpt.
 3. Gelieve af te zien van de specificatie dat de inhoud van deze website door het frame in de linkbronsite is opgenomen.

Ga naar de “Servicelijst”. (Interne link & Nederlandse versie)