Privacybeleid (Nederlandse versie)

Artikel 1 (Algemene regels)

 1. Deze website stelt het volgende privacybeleid vast.
 2. Deze website bouwt een systeem voor de bescherming van persoonlijke informatie op.
 3. Deze website bevordert de bescherming van persoonsgegevens door alle medewerkers bewust te maken van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en door zorgvuldig maatregelen te nemen.

Artikel 2 (Beheer van persoonsgegevens)

 1. Deze website streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden.
 2. Deze website doet het volgende om ongeoorloofde toegang, schade, vervalsing en lekken van persoonlijke informatie te voorkomen.
  1. Beveiligingssystemen onderhouden en beheren
  2. Neem de nodige maatregelen, zoals een grondige opleiding van het personeel
  3. Implementeer beveiligingsmaatregelen en beheer persoonlijke informatie strikt

Artikel 3 (Doel van gebruik persoonsgegevens)

 1. De persoonlijke informatie die van klanten wordt ontvangen, wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails en materialen als reactie op deze website, zakelijke begeleiding en vragen.

Artikel 4 (Verbod op openbaarmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden)

 1. Deze website beheert de persoonlijke informatie die van klanten is ontvangen op de juiste manier en geeft geen persoonlijke informatie vrij aan derden, behalve in de volgende gevallen.
  1. Met toestemming van de klant
  2. Bij bekendmaking aan samenwerkende bedrijven om de door klanten gewenste diensten uit te voeren
  3. Wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is

Artikel 5 (Beveiligingsmaatregelen persoonsgegevens)

 1. Deze website heeft alle mogelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de juistheid en veiligheid van persoonlijke informatie te waarborgen.

Artikel 6 (Opvragen, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van de persoon)

 1. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen, corrigeren of verwijderen, zullen we op deze website reageren nadat we hebben bevestigd dat u de persoon bent.

Artikel 7 (Naleving en toetsing wetten en normen)

 1. Deze website zal voldoen aan de wetten en normen van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd met betrekking tot de persoonlijke informatie die door deze website wordt bewaard.
 2. Deze website zal de inhoud van dit beleid waar nodig herzien en trachten het te verbeteren.

Ga naar de “Servicelijst”. (Interne link & Nederlandse versie)