Dasar Privasi (Versi bahasa Melayu)

Perkara 1 (Peraturan am)

 1. Laman web ini menetapkan dasar privasi berikut.
 2. Laman web ini membina sistem perlindungan maklumat peribadi.
 3. Laman web ini menggalakkan perlindungan maklumat peribadi dengan menyedarkan semua pekerja tentang kepentingan perlindungan maklumat peribadi dan dengan melaksanakan langkah-langkah secara menyeluruh.

Perkara 2 (Pengurusan maklumat peribadi)

 1. Laman web ini berusaha untuk memastikan maklumat peribadi anda tepat dan terkini.
 2. Laman web ini melakukan perkara berikut untuk menghalang akses tanpa kebenaran, kerosakan, pemalsuan dan kebocoran maklumat peribadi.
  1. Menyelenggara dan mengurus sistem keselamatan
  2. Ambil langkah yang perlu seperti latihan pekerja yang menyeluruh
  3. Laksanakan langkah keselamatan dan urus maklumat peribadi dengan ketat

Perkara 3 (Tujuan menggunakan maklumat peribadi)

 1. Maklumat peribadi yang diterima daripada pelanggan akan digunakan untuk menghantar e-mel dan bahan sebagai jawapan daripada laman web ini, panduan perniagaan dan soalan.

Perkara 4 (Larangan pendedahan dan penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga)

 1. Laman web ini menguruskan maklumat peribadi yang diterima daripada pelanggan dengan betul dan tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga kecuali dalam kes berikut.
  1. Dengan persetujuan pelanggan
  2. Apabila mendedahkan kepada syarikat yang bekerjasama untuk melaksanakan perkhidmatan yang dikehendaki oleh pelanggan
  3. Apabila pendedahan diperlukan oleh undang-undang

Perkara 5 (Langkah Keselamatan Maklumat Peribadi)

 1. Laman web ini telah mengambil semua langkah keselamatan yang mungkin untuk memastikan ketepatan dan keselamatan maklumat peribadi.

Perkara 6 (Siasatan, pembetulan dan pemadaman maklumat peribadi orang itu)

 1. Jika anda ingin bertanya, membetulkan atau memadam maklumat peribadi anda, kami akan membalas laman web ini selepas mengesahkan bahawa anda adalah individu tersebut.

Perkara 7 (Pematuhan dan kajian semula undang-undang dan norma)

 1. Laman web ini akan mematuhi undang-undang dan norma negara di mana ibu pejabat terletak mengenai maklumat peribadi yang dipegang oleh laman web ini.
 2. Laman web ini akan menyemak kandungan dasar ini mengikut kesesuaian dan berusaha untuk memperbaikinya.

Beralih ke “Senarai Perkhidmatan”. (Pautan dalaman & Versi bahasa Melayu)