شرایط استفاده (نسخه فارسی)

ماده 1 (قواعد عمومی)

 1. این شرایط استفاده بر شرایط استفاده از خدمات ارائه شده توسط این وب سایت در این وب سایت حاکم است.
 2. کاربران از این سرویس مطابق با این شرایط استفاده خواهند کرد.

ماده 2 (اعمال)

 1. این شرایط برای هر رابطه بین کاربر و وب سایت مربوط به استفاده از سرویس اعمال می شود.
 2. این وب سایت ممکن است قوانین فردی را علاوه بر این شرایط ایجاد کند.
 3. مقررات فردی بخشی از این شرایط را تشکیل می دهد.
 4. اگر مفاد این موافقتنامه با مفاد مفاد منفرد مغایرت داشته باشد، مفاد مفاد منفرد حاکم خواهد بود، مگر اینکه در مفاد منفرد به نحو دیگری تصریح شده باشد.

ماده 3 (ممنوعیت)

 1. کاربران هنگام استفاده از این سرویس نباید هیچ یک از موارد زیر را انجام دهند:
  1. اعمالی که ناقض قوانین و مقررات یا نظم و اخلاق عمومی باشد
  2. اعمال مربوط به اعمال مجرمانه
  3. اعمالی که حق نسخه برداری، حقوق علامت تجاری یا سایر حقوق مالکیت معنوی موجود در این سرویس را نقض می کند، مانند محتوای این سرویس
  4. اعمالی که عملکرد این وب سایت، سایر کاربران یا سایر سرورها یا شبکه های شخص ثالث را تخریب یا مانع می شود
  5. قانون استفاده تجاری از اطلاعات به دست آمده توسط این سرویس
  6. اعمالی که ممکن است در عملکرد خدمات این وب سایت اختلال ایجاد کند
  7. دسترسی غیرمجاز یا تلاش برای انجام این کار
  8. اقدامات جمع آوری اطلاعات شخصی در مورد سایر کاربران
  9. اعمال استفاده از این سرویس برای مقاصد غیرمجاز
  10. اعمالی که باعث ضرر، آسیب یا ناراحتی برای سایر کاربران این سرویس یا سایر اشخاص ثالث می شود
  11. اعمال جعل هویت سایر کاربران
  12. تبلیغات یا فعالیت های تجاری در خدماتی که این وب سایت اجازه نمی دهد
  13. اعمالی با هدف ملاقات با جنس مخالف که نمی دانید
  14. اعمالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع نیروهای ضد اجتماعی در ارتباط با خدمات موجود در این وب سایت است
  15. سایر اعمالی که این وب سایت آنها را نامناسب می داند

ماده 4 (تعلیق ارائه این خدمات و غیره)

 1. این وب سایت ممکن است ارائه تمام یا بخشی از این سرویس را بدون اطلاع قبلی به کاربر در صورت تشخیص وقوع هر یک از رویدادهای زیر به حالت تعلیق درآورد.
  1. هنگام انجام بازرسی تعمیر و نگهداری یا به روز رسانی سیستم کامپیوتری مربوط به این سرویس
  2. هنگامی که ارائه این خدمات به دلیل فورس ماژور مانند زلزله، رعد و برق، آتش سوزی، قطع برق یا بلایای طبیعی دشوار می شود.
  3. هنگامی که یک کامپیوتر یا خط ارتباطی به دلیل تصادف متوقف می شود
  4. علاوه بر این، اگر این وب سایت تشخیص دهد که ارائه این خدمات دشوار است
 2. این وب سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان وارده به کاربر یا شخص ثالث به دلیل تعلیق ارائه این سرویس ندارد.

ماده 5 (محدودیت استفاده و لغو ثبت نام)

 1. این وب سایت استفاده از این سرویس را به طور کامل یا جزئی محدود می کند یا در صورتی که کاربر تحت هر یک از موارد زیر باشد، ثبت نام به عنوان کاربر را بدون اطلاع قبلی لغو می کند.
  1. نقض هر یک از مفاد این شرایط
  2. وقتی معلوم شد مطلب ثبت شده کذب است
  3. در صورت نکول تعهدات پرداختی مانند کارمزد
  4. اگر برای مدت معینی به مخاطبین این وب سایت پاسخی داده نشد
  5. زمانی که این سرویس برای مدت معینی از آخرین استفاده استفاده نشده است
  6. علاوه بر این، زمانی که این وب سایت قضاوت می کند که استفاده از این سرویس مناسب نیست
 2. این وب سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده به کاربران در اثر اقدامات انجام شده توسط این وب سایت بر اساس این شرایط ندارد.

ماده 6 (سلب مسئولیت)

 1. این وب سایت، به طور صریح یا ضمنی، تضمین نمی کند که خدمات عاری از نقص است.
 2. این وب سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده به کاربر به دلیل ارائه خدمات ندارد. با این حال، این سلب مسئولیت در صورتی اعمال نمی شود که قرارداد بین وب سایت و کاربر برای سرویس، یک قرارداد مصرف کننده باشد که در قانون قراردادهای مصرف کننده تصریح شده است.
 3. این وب سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات وارده به کاربران به دلیل پیش فرض یا تخلف ناشی از سهل انگاری (به استثنای سهل انگاری فاحش) این وب سایت ندارد.
 4. در این وب سایت، جبران خسارات وارده به کاربران به دلیل قصور یا تخلف ناشی از سهل انگاری (به استثنای سهل انگاری فاحش) این وب سایت محدود به مبلغ هزینه استفاده دریافتی در ماهی است که خسارت وارد شده است.
 5. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تراکنش، ارتباطات یا اختلافات ایجاد شده بین شما و سایر کاربران یا اشخاص ثالث در رابطه با این سرویس ندارد.

ماده 7 (تغییر محتوای خدمات و غیره)

 1. این وب سایت می تواند بدون اطلاع کاربر، محتوای این سرویس را تغییر دهد یا ارائه این سرویس را متوقف کند و ما هیچ مسئولیتی در قبال خسارت وارده به کاربر بر عهده نداریم.

ماده 8 (تغییر شرایط خدمات)

 1. در صورت لزوم، وب سایت ممکن است در هر زمان بدون اطلاع کاربر، شرایط را تغییر دهد. علاوه بر این، اگر استفاده از این سرویس پس از تغییر این توافقنامه آغاز شود، کاربر با توافقنامه تغییر یافته موافقت کرده است.

ماده 9 (استفاده از اطلاعات شخصی)

 1. این وب‌سایت باید اطلاعات شخصی به‌دست‌آمده از طریق استفاده از این سرویس را مطابق با «سیاست حفظ حریم خصوصی» این وب‌سایت به‌طور مناسب مدیریت کند.

ماده 10 (اعلام یا ابلاغ)

 1. اطلاع رسانی یا ارتباط بین کاربر و این وب سایت باید به روشی که در این وب سایت مشخص شده است انجام شود.
 2. این وب سایت مخاطبی را که در حال حاضر ثبت شده است معتبر می داند و به آن مخاطب اطلاع داده یا با آن تماس خواهد گرفت. تلقی می شود که این موارد در زمان اطلاع رسانی یا ارتباط وارد شده اند.

ماده 11 (منع انتقال حقوق و تعهدات)

 1. کاربر نمی تواند وضعیت تحت قرارداد استفاده یا حقوق یا تعهدات مبتنی بر این توافقنامه را بدون رضایت کتبی قبلی این وب سایت به شخص ثالث واگذار کند یا تعهد کند.

ماده 12 (قانون حاکم و صلاحیت)

 1. در تفسیر این قرارداد، قانون کشوری که دفتر مرکزی اپراتور این وب سایت در آن واقع است، قانون حاکم خواهد بود.
 2. در صورت اختلاف بر سر خدمات، دادگاه حاکم بر محل اپراتور وب سایت استفاده خواهد شد.

 


به “لیست خدمات” بروید. (لینک داخلی & نسخه فارسی)